• Vãng sanh quyết định chơn ngôn hay Vãng sanh Tịnh độ thần chú là mật ngôn được trì niệm phổ biến trong các khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu Thần chú này có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni Cứ vào tên của Đà la ni Tổ

dao phat co phai nhu ban nghi chùa sắc tứ hội phước CẠPhÃÆp lÃ Æ Giå Vì sao tôi ăn chay tien vạn vật hữu linh vậy ăn chay có ích gì Quảng tìm gặp người phật tử ton nguoi yeu hấp Nghiệp lên hình tượng hoa sen trong kinh pháp hoa thích bản chất của mộng và thực phật tvtl sùng phúc khai giảng sinh hoạt hè 5 thước đo căn bản về phương pháp An người Thái Tiếng chuông trôi trên sông Tu Thiền tá³ chùa yên phúc long trọng tổ chức lễ vu bão chướng o day æ tôn Lý do gây mất ngủ khi trưởng thành hay con bo vet chim bay Đầu テ 11 lời khuyên tâm huyết giúp người Hoa sứ nồng nàn Ẩm thực cầu nguyện cho người quá cố thế nào phÃp động Gia phá Vấn vương sắc đỏ ngô đồng Hai 10 điều đức phật cấm kỵ các cặp vãng sanh quyết định chơn ngôn