• Chúng tôi đã may mắn được có một nền giáo dục tốt đẹp, nhưng chúng tôi đã bắt đầu thấy rằng thế giới quan mà chúng tôi được cung ứng trong những tổ chức tinh thần quá giới hạn
  • Văn học Đại thừa xuất hiện vào giai đoạn mà văn học Â
  • Ta bà vốn cõi mộng, do thức biến Người đang tu chưa thể hiểu thấu, chỉ biết tin theo lời Phật để mong một lần tỉnh mộng Cơ duyên biết mình đang mơ, tự hỏi tại sao không mơ giấc mơ vĩ đại Siêu thoát luần hồi

Hải tình Nhân kiến Thu hoc phat thieu Thân HoẠcha mẹ và con cái giai thoại về vị tam giáo thiền tăng hoẠhòa thượng thích hoằng đức 1888 moi Danh hÃƒÆ Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu Thức Tứ những tư tưởng để suy niệm nhân dịp Mẹ hiền sinh vua giỏi Lần khi gặp khó khăn con hãy nhớ tưởng åº giới thứ 5 an cu soi day chuyen dinh menh Bảo Tùy bút Ơn thầy thu chọn quan dam ï¾ï¼ ç chuyện thủ huồng từ ác hóa thiện cẩm phat vọng niệm sao băng ï¾ ï½½ sテΠæ tu dao phat Quả hạch tốt cho tim mạch Hương xuân thoang thoảng Hòa Hoa ngọc lan chữa ho hiệu quả phap tu nga