• Tràng hạt khởi nguồn từ Ấn Độ và đã trở thành một vật quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa của tín đồ các tôn giáo và trong xã hội Ấn Độ cổ Với Phật giáo, tràng hạt là vật tùy thân giúp cho hành giả dễ dàng chú tâm vào đối tượng trì niệm, là một

Tết ma di tu tại ước Chào người quá cố Thai phat phap câu chuyện người mù sờ voi ương Xa Xứ già Giấc hàm khi người kéo màn ngủ quên ChẠtôi Hương xuân thoang thoảng thiền trong đời sống đại tướng võ tien cơn cuộc đời vị quốc sư đầu tiên của no Ni giới Khất sĩ tưởng niệm cố Bắp ngọt chiên giòn nhất xiv vãng sanh quyết định chơn ngôn Thường bệnh hay đổ thừa chua quan am tu dat thu trên Trà nhã Œ Phật giáo mê Gene và môi trường tác động lớn đến thức giÃƒÆ dao huong noi va huong ngoai nguyen ly can ban cua dao phat tiê ng ngôi chùa trong chuyện tình ngang trái của Hoa vạn thọ trong ký ức Tết quê kho dan bo va canh dong co chua ang trang hat