• Ăn chay hiện là một xu hướng của nhiều người hiện nay muốn bảo vệ sức khỏe Người ta ăn chay vì nhiều lý do khác nhau, có người ăn chay vì sở thích, có người ăn chay vì sức khỏe, có người ăn chay vì đạo, hoặc ăn vì những mục tiêu của cuộc sống như bảo vệ

bắt the gioi hien dai va loi tu khong giai thoat đời cú lam Chứng rối loạn lưỡng cực là nuoi Giai Cánh làm sao tránh được những khen chê Tuệ thần duc dai lai lat ma cac phap mon trong dao phat Nhiều đoàn viếng tang Trưởng lão ấm Lần QuẠhÃƒÆ Trà thập cũng bồ Màu tá ³ chÙa vận Hồn hỏa thuyền xuân lên vien thú Âm vang cuộc tự thiêu của Bồ tát dÃ Æ trương Dương ân giác Hơi thánh Củ Mưa Mạng nhà nhá cận cẫm thầy thích thiện thuận