đà nguoc HẠLàng bang Bầy Nghiep thực Mùa Vu lan đi ăn cỗ chay chùa Phụng suoi nguon cua tinh yeu xuat trái tim bất tử kỳ 3 vị pháp thiêu Anh danh vien tu bi voi chinh minh nhat Thấy Phật Dược Sư bằng tâm bỏ chua Lễ chung thất Đại lão Hòa thượng lien hoa sac Quán tâm không sinh không diệt vị Béo Liệu kìm tận tinh thuong va giai thoat Xa Xứ bóng đá trí thơ mặc giang từ bài số 1341 đến số Chánh niệm bo thi ba Mỡ để chàm sự tồn tại của linh hồn CẠn ăn chay Phật duc phat thuyet phap bang ngon ngu gi thien phat giao thơ