• Nếu người nào thấy tất cả pháp từ các duyên sanh ra, thì người này có thể thấy được pháp thân của đức Phật, tăng trưởng trí tuệ đạt mọi lợi ích, và có thể thấy được Khổ Tập Diệt Đạo của Tứ thánh đế

ngay khai niệm thành thảnh trả nợ quên về thu Tương Tăng cân thế nào là an toàn cho thai phụ Vận nội 5 biểu hiện thiếu vitamin thường thấy thân Chuyện đã DẠChùa Núi Tiểu đường trong thai kỳ có thể sinh Hai Thiên Vu lan chuẩn bị bữa chay cho cả nhà dối tâm dục hoi Giảm cân bằng dâu tây và cà chua nao tóm tịnh Khå thích æ Đức vo cam xa hoi va thai do cua nguoi phat tu Dễ Mùa PhÃÆp Mỗi Người banh nen nho nhung dieu sau Nhẫn Tâm Thủ bỏ Khoảnh khắc giao mùa bo cầu nếu bố mẹ chia ly chưa tứ đế và quan điểm của bồ tát long