• Vừa qua, các diễn đàn Phật giáo trên mạng đã nói đến chuyện, những người, có thể là toan tính thành lập tôn giáo mới, tiếp cận, cố gắng lập quan hệ với người theo đạo Phật bằng những ban hộ niệm , với điều kiện bắt buộc phải cắt đứt liên hệ với chùa ch

thôi kệ chuyện gì rồi cũng qua Lễ giỗ Tam Tổ Huyền Quang tại Trúc đức phật với tuổi thơ nhìn từ tranh Mùa hoa hiếu thảo khung Từ Rạch Cát tới Tòa Đại sứ Cao huyết áp ít nhiều người chưa hiến than Một nữ tu đất cố đô tu Sợi học Chiếc phẠt xin cho tôi được khóc di sản thế giới sri lanka bat nhi niem vui khong nguyen nhan Mâm ngũ quả ngày xuân Phật ç¾ toàn bộ đời sống của mình chỉ là ChÃ Æ duyên dung bán cậu Phật giáo các nhà sư châu á trên đất mỹ thân bao cao ket qua tu tap cua khoa tu mua he huong Thiền trong cuộc sống chùa global vipassana kỳ quan kiến trúc nhật liên thánh nhân vạn vật vô thường Tây Tạng Xem xét việc loại trừ sữa VẠchủng hien v luận những bức ảnh lay động trái tim của tản mạn một kiếp người những lời khuyên cần thiết để có vòng ta đốt đời ta an đường Lễ giỗ lần thứ 996 Quốc sư Vạn Thiền giữa đường Bệnh khoái dùng thuốc tùy bút tôn giáo mới qua chuyến đi