• Sư thượng đường, đại chúng đã đứng khá lâu, sư nói: “Chư Thượng tọa chẳng cần cúi đầu nghĩ ngợi suy lường. Suy lường không đến rồi nói là chẳng dùng việc chọn lựa, làm ủy khuất chuyện đó chăng? Các vị hướng về nơi đâu mà mở miệng? Hãy nói thử xem nào. Còn có pháp gần các vị, còn có pháp xa các vị chăng? Giống như các vị hay khác các vị chăng? Đã như thế thì tại sao lại gây khó khăn mà chi? Bởi nếu chẳng phải là đấng trượng phu nam tử thì ù ù cạc cạc không có chút oai phong, lo đau đáu che đỡ ý căn, sợ bị người ta han hỏi.
  • Sư thượng đường, đại chúng đã đứng khá lâu, sư nói Chư Thượng tọa chẳng cần cúi đầu nghĩ ngợi suy lường Suy lường không đến rồi nói là chẳng dùng việc chọn lựa, làm ủy khuất chuyện đó chăng Các vị hướng về nơi đâu mà mở miệng Hãy nói thử xem nào

Phỏng quan điểm của phật giáo về tính dục Dấu nguyen luc se duoc vo cung Những đã đến lúc nhìn lại phật giáo nước tự như Stress rộng Xin lỗi hoa Quỳnh để thổ Chuyện Đại Tổ của dòng thiền Tào chat từ nguong SÃƒÆ mẹ lẠphan 2 KhoẠng thai do can co khi doc kinh phat Thiền định giúp giảm hội chứng ADHD luÃÆn nhi nên niệm a di đà hay a mi đà lên nói phật ung giá trị tư tưởng thiền học bài phật Æ Yêu song doi an vui thả khi các món ăn tinh thần bị nhiễm độc li giai nguyen nhan tai sao can tho cung nguoi mat anh bỏ phiền làm tạm 3 hieu sức mình quảng ngữ của hòa thượng la hánh quế