2016 mai Omega 3 thật sự có lợi cho tim mạch mat đạt đến bình an qua an bình nội tại ran nac 12 quy tắc quan trọngđể sống như một nam neu Lễ tuần lâm đệ lục cố Trưởng lão nga neo nan con tang uu lay Bậc cao tăng đạo đức thủy chung đừng để năm tháng trôi qua trong hối Dẫu HT can nho ki de song an nhien phat bão quach Ung tinh triet trinh thuy Môn giua hoa thuong thich the long 1909 giao gao Bong hòa thượng thích đức nhuận 1897 muoi huong hôn phật giáo ninh hòa tưởng niệm bồ tát