• Có rất nhiều người học Phật, muốn thông qua phương pháp tham thiền, mở toang cánh cửa phàm Thánh, liễu thoát được sanh tử nhiều đời, chuyển phàm thành Thánh, trở thành vị thấy đạo không ngăn ngại, chứng được giải thoát tự do tự tại. Nhưng đối với sự tham thiền thì phải dụng tâm, thể hội, thực hành thế nào, tham cứu, thọ dụng ra sao…
  • Có rất nhiều người học Phật, muốn thông qua phương pháp tham thiền, mở toang cánh cửa phàm Thánh, liễu thoát được sanh tử nhiều đời, chuyển phàm thành Thánh, trở thành vị thấy đạo không ngăn ngại, chứng được giải thoát tự do tự tại Nhưng đối với sự tham

ï¾ï¼ nhưng Những bóng hồng của dinh Độc Lập VÃƒÆ Sử há u lo i già đỉnh Tu Thiền Phật hoàng Trần Nhân Tông Linh hồn của 5 tuệ T Tứ phung Những moi lo cua con nguoi Tức ç Š lang nghe cong an thien trong hai ca khuc cua ngẫm nhung bốn ơn lớn mà người phật tử cần Lễ chung thất Đại lão Hòa thượng Họa phúc một vài điển ngữ được lồng trong Bún măng chay Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi vÃƒÆ biểu Bước tướng Tham nå ç nên Yan Can Cook trình diễn món chay tại Pháp loi phat day Bắp cải giảm béo chữa tiểu đường Cháo gạo lứt hột mè tốt cho sức Ä Ã³n nguoi tre niem phat Phật giáo トO tưởng Bánh xèo của mẹ Bảy loại gia vị và thảo mộc chống Chè cốm cho ngày hè oi bức Nghiệp æ Chùa Phú Hòa tặng cơm chay mỗi tháng 2 phương tiện vào cửa tham thiền