• Những câu hỏi này được ghi lại vào ngày 7 tháng 4, 2013 tại buổi pháp thoại thứ ba của Thiền sư TNH tại khóa tu dành cho Các Nhà Giáo tại Thái Lan, vào tháng 4, 2013 Trong bài pháp thoại này,Thiền sư đã trả lời các câu hỏi không chỉ xuất phát từ những vấ

thiê n va tri thư c thiên thừa thi hóa qua điệp khúc 60 chữ Tứ thiên Cô be Lo Lem Tái sinh Phật giáo Đọc kinh sám hối tham thiền Mẹo dùng quả nho chữa bệnh ngẫm về cách dùng từ gieo duyên khi nói Cổ tích dở dang tie ng vo ngmu a vu lan net dep rieng biet cua chua sen nia dong thap Ít da nang thiền åº noi thiền định và thần chú quán thế âm Tiểu sử HT Thích Hoằng Từ thiền chánh niệm doi mat va chuyen hoa kho Cụ bà 114 tuổi thiền là sống tỉnh thức trong từng nho thiền minh sát trong ứng dụng thiền phái trúc lâm thiền sư ajahn chah tâm thái thiền sư mộc trần đạo mân thiền sư nhất hưu tông thuần thiền sư ni diệu nhân với bài kệ giẠthiền sư thích nhất hạnh được liên Tia thiền tăng chương xii về trí bân và giải hàn thiền tập của hệ phái khất sĩ ngày thiền tập khi mang thai Chuyện 10 năm ăn chay ở đó đây Phật giáo thiền thần của sự sống thiền trà bài học của thân tâm thiền và trí thức thiền viên trúc lâm tây thiên thiền viện trúc lâm Bún chay Huế thiểu thần thiện tri thức người đưa ta vượt thiện những câu hỏi từ trái tim