• Chúng ta học và tu theo Phật có cái vui cạn và cái vui sâu Thứ nhất là cái vui do tùy hỷ thật dễ làm, không tốn công, chỉ xả tâm tật đố của mình là được Thứ hai là cái vui tốn công tốn của, xả bỏ tài vật của mình và xả bỏ những cái chứa chấp trong tâm n

3 Ä Æ tich lich su ket tap kinh trá thắp má Ÿ gia tri cua vo thuong hỏa cay kho heo moi la tothay xanh tuoi moi tot Nỗi ke ngheo hen Sử vạn tuc Nguyễn Sinh Sắc Một tín đồ Phật tinh bồ hãy quan sát tâm thái khi họ mệt mỏi phung Tà học phật chơn Vi ai có một chú tiểu như thế bạn có tin tưởng tái sinh không chenh venh ghep lai học Ngủ nhiều ngồi nhiều gây hại như hút sự tĩnh lặng của một người thuơng Cá n cà chua Đậu phụ non sốt dầu hào Về Tưởng cận 4 cách tránh hôi miệng khi phải di chuyển phật giáo với tuổi trẻ ngày nay đạo hạnh xu ly van de tinh cam trong dao phat định vô thường Chà nh Lạm dụng caffeine có thể gây ra lo lắng nghi thức khai thị vong linh và sám hối ba hay chung song than ai voi cac ban dac biet Tỳ kheo Ni Như Thanh Ngôi sao Bắc Đẩu dat me những cái vui trong đạo phật