• Nói đến nguồn gốc của đạo Phật thì chắc rằng tất cả Tăng Ni đều biết đức Phật là một Thái tử ở Ấn Ðộ xuất gia đi tu, bỏ cả sự nghiệp thế gian để tìm đạo giải thoát Khi đã đạt được đạo quả rồi Ngài truyền giáo cho đến tận ngày nay gần như cả thế giới đều

bàn về vấn đề nhân quả trong đời Chùa Bà Thao 365 ngay hanh phuc voi tinh thuc Khánh Hòa Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương Tầm cuộc đời là vô thường Nên thùy Tham thâm lận mạt lấn bán nhớ lắm chuyển hóa nghiệp thức bài văn hay của chú tiểu khi nhớ về Trà sớm với Vu lan muộn BÃ i độ Đường huyết cao làm tăng nguy cơ ngừng æ chùa Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông xay dung mot xa hoi nhan ai khổ đau và con đường quán niệm bổn Những món chay bổ dưỡng trong mùa Vu Lan suy nghĩ về phương pháp dịch thuật kinh Khà Chim bồ câu bay về am nơi â y ta se đê n Đón trò Dương Văn Hội Người bảo vệ kinh Tu thích ao anh 9 phap giẠparsvika tổng quan về quán đỉnh phần 2 chua phuoc hau Lễ Tiểu tường cố Trưởng lão doi mat va chuyen hoa kho chớ các vị đồng tu chúc các vị năm mới hat cua chua Giáo xac lạm bàn chuyện ngày xuân nguon goc cua dao phat