Bơi song tieu biệt Trường don phu dà thich thấy bệnh và thấy tánh lay Tứ trước ngày thi hàng ngàn sĩ tử lên chùa Thiên Cao khổ qua đậu bắp trị tiểu đường xÃ Æ thờ phật vi sao goi la dai thua va tieu thua chÙa Tu Thiền Giòn phat tùy chương một pháp moi su doi tra deu phai tra gia bang su co don Bún Ä Ã cái nếu chỉ còn một ngày để sống pháp Ä Æ thơ BÃ Æ quan diem cua phat giao ve van de chuyen gioi học phật phat giao phap hanh phuc o dau do quanh day thoi tin tuc phat giao thấy được gì từ những đứa con hư tín học thuc tap thien mang lai loi ich nhu the nao thuc tap thien mang lai loi ich nhu the nao trong thuc tap thien mang lai loi ich nhu the nao trong hoc phat hòa điều nam con cho