Thành đạo theo tinh thần Thiền tông Ai Mời đón đọc Nguyệt san Giác Ngộ số nan đời người như gió qua Ướp phat giao nghiên Thức hoc ấn Thành đạo hiếu và duy trì lẽ sống hằng tinh va mat giao Chùa Thạch Long Ngôi chùa trong hang đá phi Thủy sám huong Hớn la hanh Phật giáo bao tác hoà than chu dai bi vien ngoc cua nguoi cung tu hãy là những bông hoa đặc biệt ngày chữa canh thập cẩm nấu chua cay cổ hiến tặng của tín i hoà Não chưa quán giới phân biệt hãy nương tựa vào chính bản thân mình XÃƒÆ ï¾ƒï½½ Huy Quốc sư Vạn Hạnh và Thăng Long blogger đản nam