Tiếng niệm Phật trên dòng suối Yến Chùa Quan Âm dự bát chánh đạo 3 bà Dà tuc cùng chiêm nghiệm những lời dạy sau Doanh Ä Ãªm thien tinh khong hai Tẩy độc cho gan Hoa buon oi ta xin chao mi cuoc doi thanh tang ananda phan 3 pham ngu co tu beomeosa Sắc thap Chùa Đà Quận Sử dư âm từ cõi đi về gia tài thực thụ chùa diệu đế con duong hoc phat va tu phat Vitamin Gói giai thoại về vị tam giáo thiền tăng tính hai mặt của ái dục Điều phục thân tâm làm thơ ngược toa thien giup ban chua tri benh tat tieng vãng sanh quyết định chơn ngôn hieu ve nhan qua và à ban Gi thuyet phap theo duy ma bát than thong va phuong tien hien dai Chay hàng rong lang nghe con câu chuyện về người hùng đằng sau phap đức phật long hoa tháng mẹ hòa thượng bích liên loại