• Đạo hữu nghe được nhiều bài giảng Phật Pháp của Thầy thì rất tốt, nhưng bên cạnh đó mình nên chọn cho mình 1 pháp môn Tu để sau này mình được nhiều lợi ích hơn Đồng ý là nghe nhiều thì có trí huệ và Công Đức Bên cạnh đó nếu mà chỉ nghe mà không chọn phá

để con duong tu hoc tuan tu trong kinh ganaka dư luâ n vê ca c nha ngoa i ca m Ký sự Trông người lại ngẫm đến ta sống như thế nào trước khi bạn chết mua bao hieu cua nguoi con phat ç Khái Di tháng bảy đi qua Gió hoa nghiêm cổ tự Bình Dương Nguyên Chủ tịch nước net nguyên lý vô thường trong triết học Đất nghia vÃ Æ Khuyên bóng hát mãi câu hát bình an tin Yêu mot vì sao vua lương võ đế cả đời xây và ngà Thực dễ Nhìn lá thu rơi Mong Giấc mộng đời người vấn đề phục hồi việc thọ đại bao cao ket qua tu tap cua khoa tu mua he huong chốn trinh Ä Æ nghi thuc va y nghia cua nghi thuc phat Phóng Thiền vận Vắng những quyet vムvõ ï¾ ï½ tich khuyên tu pháp môn niệm phật