SÃƒÆ Mật Không phải là lời của Phật Thá Tuỳ Lặng Vượt giáo lý đạo phật với giới trẻ hiện ao cơm cội cha mẹ chien tuoi tho cua toi va giac mo mua phat dan dưới dem di chua duoi gởi giu gui nặng hap hau kẻ khuyen lòng từ lỗ lời phật dạy căn của ý thức Ngẫu nhiên hay mầu nhiệm len liều Thầy và trò loi phat day ç¾ luà mái mây 5 tấn ở thái lan Quả me Thuốc hay ngày hè Vu Bài phú dạy con niệm Phật nở nan neu ón ngưỡng ngá khi người học phật không chịu trưởng ngai kho