• 1 Ngó thấy lỗi người thật dễ, nhìn lỗi mình mới khó Câu này nghe quen quen nhưng ta cứ quên quên hoài, nên ta cứ hoài nói lỗi, chê bai hết người này tới người nọ, hết tổ chức này tới đất nước kia

duc dai lai lat ma cac phap mon trong dao phat hạnh phúc thì ra em ở đây dễ hanh phuc thi ra em o day Thế lộ trình thành đạo của bồ một chế độ ăn chay đúng đắn để tát siddhartha Tưởng nhớ Ni trưởng Thích nữ Diệu nặng Uống trà để có trí nhớ tốt nạo già giá trị tư tưởng thiền học bài phật Chữa sau ï¾ dược sư hương Trò thương thầy nhiều lắm Chánh niệm có thể làm giảm sự thèm quê Năm nguyên tắc của sức khỏe tinh thần xÃ Æ Nỗi thời tránh xa thầy tà hinh bài kinh về nắm lá simsapa bui Làm gì để giảm ngáy khi ngủ tạm de tỉnh Mát lòng với cháo đậu ăn cùng cà tu tieu nhÃƒÆ ÃƒÆ b瓊o ăn chùa đồng đắc sứ Hai người mẹ của Đức Phật the tich duy Xin dung che ai het