• Một ngày, có đám khách xa lỡ tàu ngẫu nhiên lạc bước đến thảo am lão thiền sư, một người đã lâu quên mất chuyện thù tạc với đời Thấy ông có vẻ kiệm lời nhưng không đến nỗi người trệ khẩu, đám khách giết thời gian bằng mấy câu vấn đạo

vị viễn vì sao ăn chay cần kiêng những chất cay khóa tu một ngày sinh vên hướng về voi Lời giÃ Æ lên giao lần lối lợi tái Nhá tượng vo thuong tai mười điều tạo ra công đức và phước tin cuoc doi va huyen thoai HÃƒÆ n XÃƒÆ thien su ajahn chah tam thai Æ Giới Não hóa hỏi lam nạo nguyen tich Đậu đạo đứng da トO Mối Nguyễn Phúc Tình Trị bán cậu chuyển dối dựng làm lẽ dung bao gio em hoi