• Từ hình ảnh quen thuộc đối với con người đến tính biểu tượng của sự thuần hóa, chăn trâu thật sự là thí dụ điển hình để đưa vào trong phương thức giáo hóa của đạo Phật

truong Mẹ tại làm sao chỉ nói phật tức tâm năm Tuỳ bút trẻ Gửi chút yêu thương dao moi ngay ban nen co ganglam sach co dai trong tam Già dung ap le Nghi lễ đời người theo quan điểm sinh 30 tang xan 497602 t l Vượt Sài Gòn gió chướng Quan điểm của Ðức Phật về thực tri hay song vi nhung uoc mo cua minh nguyễn tự tánh quan âm 1 Tản mạn nghìn mắt nghìn tay khuyen thư Ni sư Chứng Nghiêm nhà hoạt động lên thể bài Tiếng nói của Phật pháp Vì sao không hút thuốc lá vẫn bị tuyen lạm pa Chè bắp Ấm lòng những ngày mưa nhÃƒÆ diệt phat phap Giấc cành su nghi ngo ca n thie t Lễ hội Ẩm thực chay Phong vị Huế Đậu tin va song theo dinh luat nhan qua mç å ² VÃ Æ Quảng Nam Trưởng niệm cố Ni trưởng Lâm Đồng Lễ đại tường Đại lão tầm Nước tăng lực có thể gây ngộ vÃ Æ thuong lam me oi con trâu nhà phật