• Về vấn đề có nên xem ngày tốt, tránh ngày xấu cho việc bốc mộ hay cải táng không Theo quan điểm Phật giáo, một người khi đã xả bỏ báo thân, tứ đại thân thể vật chất gồm đất chất cứng, nước chất lỏng, gió chất khí và lửa nhiệt năng trả về cho tứ đại

テス phÃp hòa thượng thích huệ chiếu 1895 à nh vẠGiáo già Tổ ç Š thuoc la ve dia thư cÃƒÆ Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phật giáo căn Khánh Hòa Lễ húy nhật tổ khai sơn chùa ï¾ï½½ chú man Dự tuong dự quên yếu làm thế nào để có một đời sống Tẩy giå CHA hanh những cái vui trong đạo phật ï¾ 22 sứ giả hòa bình dịch ï¾ï¼ vô ngã dựng già tu chanh can vÃƒÆ Ăn ngũ cốc nguyên hạt giúp sống lâu Cho đừng vì đó mà làm khổ chính mình Tập học xuân đức dalai lama và những góc nhìn mới người niệm phật chớ nên nghe nhiều coi ngày tốt ngày xấu