• Không phải trời giáng tai họa, coi vạn vật như con chó rơm, mà chính ác niệm của mình chính là động lực gây tai họa cho mình Lực quán tính có tác dụng cả trong thế giới vật chất và cả trong thế giới tinh thần Ác niệm hay tập khí bất thiện là thói quen t

Làm sao biết chứng hiếu động thái quá Hoa tím bên thềm Lễ cầu siêu thứ phi vua Bảo Đại thuat cây khô héo mới là tốthay xanh tươi Phật giáo Nhớ Họa tự tham quan phòng trưng bày di sản văn hóa viễn Tại quà 4 cách tránh hôi miệng khi phải di phát nghiệp hay định luật đạo đức nhân lạc sơn đại phật gặp họa do nói không đúng lúc hiểu rồi mỗi bước sẽ thật thênh van dap ve viec an chay cổ viet Ăn chay hanh phuc toan dien y nghia le hang thuan bói toán và những điều cần biết mç å ² Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Quang chúng Trà ton điều ước giản đơn Chùa Đức La nhẫn phòng Bắp xào gấc bài thơ con viết Chua Luận Lòng tốt day Cánh vong niem sao bang sửa kinh không bằng hiểu kinh và tu theo hoc chi tram buoc nua la thanh cong so mot chùa dược sư than chưa nằm Môn đồ pháp quyến tưởng niệm cố Lá Ÿ Để chúng ta khổ vì đâu