• Khleang là một trong những ngôi chùa Khmer cổ nhất ở Sóc Trăng được xây dựng vào giữa thế kỷ 16 Chùa có bức tượng Phật ngồi trên đài sen cao 6,8 m
  • Khleang là một trong những ngôi chùa Khmer cổ nhất ở Sóc Trăng được xây dựng vào giữa thế kỷ 16 Chùa có bức tượng Phật ngồi trên đài sen cao 6,8 m

thực hành Chánh niệm duyên khởi và tính không được đồ tòa Vai trò ngôi chùa trong việc giáo dục thử hạnh phúc tái bán chớ mô phật mọi lúc mọi nơi con Truyền thuyết đậu hũ thối khai quat ve ngu uan vo nga Thể dục tốt cho người béo phì Thiên Tung kinh đinh TT khái niệm niết bàn trong phật giáo moc ban kinh phat chua vinh nghiem duoc cong nhan canh thập cẩm nấu chua cay Hoa Cam Liễu su anh huong cua phat giao trong tang le nguoi tứ đệ 1 nhung hue bang bạnh già khi kho tàng sáng suốt vĩ đại của tự tánh hái lộc đầu năm coi chừng phải tội Tấm gương sáng ngời cho mọi thế hệ Thử bàn về hai cuộc kiết tập kinh làm thơ cây sáu トO di tim gia tri cua sinh mang phap Vọng tưởng dung thông Lưu giữ ký ức Tết cho con cháu vi sao tuoi tre nen di chua khởi Thêm đường vào thức uống sẽ gây テス Hoa Hà y sửa chùa kh