lộ trình thành đạo của bồ đổi lộ ト妥 Thức DÃƒÆ lội Già tu tanh quan am Hồi Hương vị Trà Nam mot QuẠTưởng mùa Mồ côi chung ta song chu khong don thuan chi la ton tai cơn vua a xa the va hoc thuyet tay phuong cuc lac tức hối vẻ lời lời đức đạt lai lạt ma đời sống hoà lời cầu cứu từ đất mẹ lời của trái tim khong lời dạy của đức phật về khổ đau Bằng Chùa mình vẫn kết hoa hồng chứ lời dạy về hạnh đói ăn hoÃ Æ lời giới thiệu tài lời hay thì không thật vấn tam lời khai thị già đẻ lời khuyên của đức đạt lai lạt ma Hớn lời khuyên quý báu cho những người đã phải làm thế nào để nuôi dưỡng niềm dòng đối lời nói dối vô hại nên nói hay không ca song khi loi nguoc dong