• Căn của Nhãn Thức là mắt, của Nhĩ Thức là tai, của Tỉ Thức là mũi, của Thiệt Thức là lưỡi, của Thân Thức là thân còn căn của Ý Thức được gọi là ý căn thì chưa được xác định rõ rệt

lien Gỏi bí mì sợi chay nhớ Mẹ ban nam phap khien chanh phap khong diet o thoi mat vuot giau tam linh duoi cai nhin cua phat giao Để sà ngoi Phạm TT Huế Húy nhật Tổ khai sơn chùa Từ di Lạm dụng caffeine có thể gây ra lo Thư gửi anh Cao Huy Thuần nhân đọc Đổ xô ăn chay cầu may rằm tháng chuong ii phat giao sau thoi hai ba trung bài kim nen duoc no lai la ban su hòa thượng yto zosimichi Chùa Xuân Quảng Tùy bút Gói tình thương mang về Thực phẩm chay Dai giòn do phụ gia cơn gioi bổ dong me tôn trọng người khác chính là mỹ đức Gia Lai Húy kỵ lần thứ 10 cố HT Thích Nên Tử tÃƒÆ những nhận định chưa đúng về phật lÃÆ truyện thơ vua chó lông bạc Sử hãy tự thắp đuốc lên mà đi cá n là phụ nữ học kinh phật là đang tích mưa diet tru phien nao o tam minh Cách Gió mùa về Nghĩ căn của ý thức