• Trong cuộc sống có những thứ cần giữ thì nên giữ, còn những thứ cần phải buông bỏ thì nên buông bỏ Nhưng điều lạ là con người ta cứ chấp nê, cứ khư khư ôm lấy những cái vốn không đáng vào mình, để rồi sinh ra trăm thứ phiền não, khổ sở

phật giáo con đường của tuổi trẻ biet thích nhất hạnh ThÃƒÆ Bất phật a di đà mÃ Æ Kinh ç¾ những sáu ï¾ ï½ Sợi dây chuyền định mệnh hình bóng đức quán thế âm Ni tát chùa ta hay chùa tàu hở ba chữ tìm gì Dà xuÃƒÆ cẠHơi LÃm bồ tát giao kho tang sang suot vi dai cua tu tanh điều kiện tiên quyết của người xuất Tổng Hạnh sテθ津 số Chẳng o nu ngÃƒÆ Quan điểm chiến đấutrong Phật giáo Sử Việt bung tay gieo hạt thu nhat tu mieng y nhá Mỳ ống trộn nước xốt chanh Di sản văn hóa PHẬT GIÁO Tam phật buông bỏ là con đường giải thoát