• Cuối thế kỷ thứ sáu sau Phật Niết bàn Ngài dòng Tỳ Xá Ly ở Nam Ấn Thuở nhỏ Ngài bẩm tánh thông minh,biện tài vô ngại, Ban sơ Ngài học phong tục trong nước, ưa làm việc phước thiện

phat giua Bóng tiểu Tuỳ bút trẻ Gửi chút yêu thương Trà ẩm O Cuộc vận động chống chế độ Ngô nhÃ Æ Thiếu ngủ và hệ lụy Các sản phẩm bơ sữa có làm tăng nguy Thà ŠNhờ lá i thien còi xe kiến chua bai dinh dam Phật giáo åº Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam vi sao nhung nguoi luong thien nhu con lai luon PhÃÆp Leo hanh trinh gieo chu cua thay giao tat nguyen lẽ tinh va ly Lá Ÿ Vài suy nghĩ nhân đọc tạng kinh Nikaya Chả bắp giòn giòn ngon ngon Tiễn biệt một tấm lòng tận tụy với khai suy giÃ Æ tức Cồn noi dau cung la dat phat Câu thơ cúi hái bên đường tiền vua ton giao o viet nam thấy điềm lành có phải là dấu hiệu Phỏng cổ ý nghĩa việc xuất gia sợ hãi phòng bà kanadeva