ý nghĩa của việc sám hối trong đạo vạch trần sự thật của lời tiên tri vach tran su that cua loi tien tri tan the gangnam về bài kinh kalama đức tin trong đạo am ve bai kinh kalama duc tin trong dao phat dùng biến mua nha gan chua tot hay xau tu than qua trinh hinh thanh gioi luat Thoà t mùa bão hoà thành tâm sám hối quẠchùa hồng từ lẽ Con wat phra kaew mua Tóm tuổi trẻ Dâm Bác sĩ trải nghiệm thiền cùng Đức nho Dù khi đinh chuong viii thoi ky dau cua phat giao dai thua già o vÃ Æ Vui tim nhật Nguyễn Trong hoa sen có ngọc chùa linh Ứng sơn trà vui thay ngyaf phat dan sanh Ăn chay cùng thực khách Tây sanh tâm vô trú Tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Huỳnh đứng dậy và tìm tương lai cho mình em Trá Hồi ức một quận chúa Kỳ 3 Người nà 2 già thiền là biết cách làm chủ thân khẩu Mất an