• Tôi đến Hương Sơn không phải vì những danh xưng “đệ nhất” hay “đệ nhị” hay những phương tiện đi lại hiện đại của nó. Tôi đến Hương Sơn chỉ để được lắng nghe lại tiếng niệm Phật hồn nhiên không bài bản trên dòng Yến, để học cách đi chậm lại, để lắng hồn theo những kẽ rêu, bậc đá, tiếng mõ, câu kinh và tìm cho mình vài thoáng tâm linh trước khi trở về cõi tục. Nam Mô A Di Đà!

hu tuc dot va rai tien vang ma can phai bo Ä Æ Kẹo ï¾ đôi đối Doi HoẠLà ŠLÃƒÆ Là Sống Tưởng Tử hành học phật Vitamin hoÃ Æ hoÃƒÆ sống tạm thích thư sực tinh về ón ấn Tu Æ mọi åº han son tu ăn Đức Hạnh nước mùi vị nước đề テス An Học Những Pháp Phát Từ 9 lỗi thường gặp khi ăn chay Thích Thư Thiền Tiếng niệm Phật trên dòng suối Yến