• Má tôi kể, hồi đó ông ngoại đi khai hoang trong vùng tứ giác Long Xuyên, đất mới trúng mùa nhưng là mùa đầu còn phải trả tiền vay mượn, còn vốn liếng cho năm sau. Nhưng ông ngoại lại chơi về một giàn máy hát đĩa hết 50 giạ lúa, bà ngoại tôi giận lắm tuy nhiên sau đó bà nguôi ngoai, khi biết đây là một trong cái máy đầu tiên ở trong làng, nhà giàu lúc ấy cũng chưa ai sắm, bà con lối xóm kéo đến nhà đông vui.

người có công phục hưng tông tịnh độ 29 hue kha 494 601 t l phật Cồn trong bia rượu tác động thế nào Sinh tố dưa hấu dâu tây chiec tu trong cuộc sống đời thường chỉ Ä Ä ng gioi mc vạn vật đều có linh lạy thuat ngu kasaya phien nao phật giáo việt nam dưới thời ngô Vị Pháp sư Pháp hoa lối vào hạnh bồ tát kỳ Thưởng co bao gio con nghi toi on cha me Những hình bóng cũ