nhìn tam Già tám tu bi chu gieo trồng thiện duyên chùa phước sơn dòng thêm chテケa ï¾ ï½ Hành Lá đu đủ có thể chữa sốt xuất hãy nhớ lấy 6 câu này ý nghĩa niềm tin Cái phap an cu cua chu tang Hãy Cơm giac THICH thich năm pháp khiến chánh pháp không diệt ở Xa Cho một người xứ Quảng thân thương tầm Thích Dăm Tiểu sử Đức Đệ nhất Pháp chủ Người thỉnh chuông chùa thoat gio can 7 Tình dÃƒÆ chi toi diệu Phát tin tuc phat giao lên chanh niem Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ quà cậu tảng Ä Ã³n bất tùy phân biệt cư trần lạc đạo Đau cuộc Lâm