• Tất cả pháp hữu vi, r nNhư mộng, huyễn, bọt, bóng, r nNhư sương, như chớp loé, r nHãy quán chiếu như thế
  • Đối với vũ trụ vạn vật cũng thế Cái tách, tức phi tách, thị danh tách cái bình, tức phi bình, thị danh bình cái ta, tức phi ta, thị danh ta Phật, tức phi Phật, thị danh Phật v v chẳng ngoài nghĩa ba câu của Kinh Kim Cang vậy

nhớ lắm chuyển hóa nghiệp thức bài văn hay của chú tiểu khi nhớ về Trà sớm với Vu lan muộn BÃ i độ Đường huyết cao làm tăng nguy cơ ngừng æ chùa Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông xay dung mot xa hoi nhan ai khổ đau và con đường quán niệm bổn Những món chay bổ dưỡng trong mùa Vu Lan suy nghĩ về phương pháp dịch thuật kinh Khà Chim bồ câu bay về am nơi â y ta se đê n Đón trò Dương Văn Hội Người bảo vệ kinh Tu thích ao anh 9 phap giẠparsvika tổng quan về quán đỉnh phần 2 chua phuoc hau Lễ Tiểu tường cố Trưởng lão doi mat va chuyen hoa kho chớ các vị đồng tu chúc các vị năm mới hat cua chua Giáo xac lạm bàn chuyện ngày xuân nguon goc cua dao phat Là Švo walk Suc khoe bao THICH thực hành tụng niệmtrong phật giáo Dấu Kinh Kim cang