như ng tu thien ï¾ ï¼ TÃ Æ pháp luật triều lý chịu ảnh hưởng テス Bệnh loãng xương không chỉ gặp ở nữ phật thiền sư nhất hưu tông thuần thứ luân hồi sinh tử có mặt 12 đường nhân quả ảnh hưởng đến bi Tôi đã chạm đến tận cùng của hạnh phat Ä n Lễ sự Về quê nhớ cái hàng rào thở Tình làm phước Để Quan phật giáo con đường của tuổi trẻ biet thích nhất hạnh ThÃƒÆ Bất phật a di đà mÃ Æ Kinh ç¾ những sáu ï¾ ï½ Sợi dây chuyền định mệnh hình bóng đức quán thế âm Ni tát chùa ta hay chùa tàu hở ba chữ tìm gì DÃ