tính Nguyễn sau cai chet than thuc se di ve dau Tử lắng lắng nghe cái chén mẻ thuyết pháp chú chữ chuyến diếp học lắng nghe công án thiền trong hai ca khúc lá ƒ lắng nghe con mình mạt tạng Vipassana như lặc pháp quẠtử lặng ngắm kỳ quan phật giáocổ xưa Ăn Chay Cải Lại dạy vムhiến lể nhà lể hội esala pehera rước xá lợi răng Củ cả c璽u huệ nhung sơn thiç Đạo phạm TÃ chương nghỉ Khoảng lặng Vài suy nghĩ nhân đọc tạng kinh Nikaya Chú Số Cung