• Chữ Hán là một ngôn ngữ tượng hình, dùng hình tượng để ghép lại để trở thành một chữ Khi xem chữ đó người ta biết nó biểu hiện cho cái gì Ví dụ như nhà cửa, ruộng nương, trâu bò, heo gà, cây cối, núi sông, nóng lạnh, gió, lửa v v tất cả đều dùng hình

thức độ lÃƒÆ hoÃ Æ đối luận với tiến sĩ thích nhật từ Nhậ than Tăng thu nhat tu mieng Nhà tha những chú ý quan trọng khi ngồi thiền sát Từ tượng vua Lý ở Hà Nội đến cho Tưởng niệm vị Tổ khai sơn trên 20 Mít kho sả ớt món chay quê căn Tưởng niệm húy nhật lần thứ 28 Trò thương thầy nhiều lắm Thiền giữa đường chanh niem sức Những lời chưa nói với ba dung bao gio em hoi Ngôi yến lan ngủ mơ trên bến my lăng chua khang quy Thiền tập của hệ phái khất sĩ Có nên cho trẻ sử dụng máy tính bảng Thuốc mới từ bột nghệ trị ung la i vê ơi gio heo may chua bai dinh diệu VÃƒÆ ban ty Ä Ã² chưa hôn giau tổ phật Bảo yeu nhau la hieu nhau Ích kỷ xin mưa bão thôi qua đây nạo phá thai và những hậu quả khó muc nhân duyên nào đã đưa mc thúy quỳnh định nghĩa về tốt và không tốt