• Không biết tự bao giờ, một truyền thuyết của nhà Phật đã hóa thân trở thành một mỹ tục trong đời sống văn hóa của người Việt Nam, để rồi mỗi năm chúng ta lại có một ngày Vu lan ngày báo hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tiên Tới hôm nay, dù cuộc sống đã

c璽u huệ nhung sơn thiç Đạo phạm TÃ chương nghỉ Khoảng lặng Vài suy nghĩ nhân đọc tạng kinh Nikaya Chú Số Cung cúc trải Chọn này sử chữ cấu trúc sinh học của con người phù Tôi đi tìm bình yên Bảo hộ sự sống con người từ cơm lễ phẠtụng lễ húy kỵ tổ khai sơn tổ đình nghĩa thay ro cai ta ao tuong lễ húy kỵ tổ sư khai sơn thiên thai ç Š lễ hằng thuận cuoc song lễ hằng thuận cho hai đôi uyên ương lễ hằng thuận dưới góc nhìn của một ç¾ phat lễ hằng thuận và công tác hoằng pháp phật giáo việt nam Vì sao nên để điện thoại xa nơi ngủ Niệm à lễ hằng thuận nét đẹp hôn lễ trong lễ hội quan âm phương pháp thực hành thiền chỉ Thưởng lễ phật những bước đầu của hành trình tâm suy nghiem loi phat mong muon chinh dang ý nghĩa thật sự của lễ vu lan báo