Tu ト妥 niem co Dẫu Ni giới Khất sĩ tưởng niệm cố dối hỡi moi Bỏ noi sứ Phật giáo nhìn nhận về vấn nạn giả sư khất thuong quan he giua nha nuoc va cong dan theo kinh dien tin Tưởng niệm cố Ni trưởng khai sơn chùa ăn chay Xuân điều Lòng hiểu Miến dong và rau đậu xào chay mặt phan Thiền Chánh niệm giúp bệnh nhân cai vo ưng Hấp thu nhiều cồn gây suy giảm chức Thói cái Ta ở nơi nào giå Cà Do đâu có những vết bầm trên da Cu bai Tự thử bất câu diệu Tháºn hoa hue DẠUống trà nóng giúp kháng khuẩn