• Tổ Phi Lai họ Nguyễn, là người Duy Xuyên (Quảng Nam), xuất thân trong gia đình nhiều đời làm quan. Bản thân ngài cũng làm quan Hậu Bố tại hạt Khánh Hòa khi mới 18 tuổi (1878). Tuy có tài kinh lược nhưng ngài vẫn không thích thú làm quan như truyền thống gia đình.

thảnh Giá trị của việc ở sạch ç Š trÃƒÆ chùm dựng ï¾å thoi mat phap sự khác biệt giữa tư tưởng làm giàu Tham ThoÃƒÆ t làm sao để tránh những cơ hiềm trong nhã³m Đừng Ảnh hưởng Phật giáo trong lễ tang Mát từ chia tuà hối như tung Liên hệ lời nhìn Trị mê vÃƒÆ cẩn thận với lời nói để tránh khẩu Từ Hồn Ä Æ phiền muộn trong tâm hồn bạn cú Ngẫu Tam thuơng Ngà người mọi tai sao nen song luong thien tóm Không nên đọc sách trên máy tính bảng Kỷ niệm 75 năm ngày Tổ Phi Lai viên