• NSGN - Hôn trầm là trạng thái nặng nề của cơ thể và mờ tối của tâm thức, kéo ta vào tâm trạng uể oải
  • Hôn trầm là trạng thái nặng nề của cơ thể và mờ tối của tâm thức, kéo ta vào tâm trạng uể oải, lừ đừ và chán nản Đây là một tâm lý tiêu cực, trầm nịch làm chướng ngại sự tu tập thiền định cũng như trong sinh hoạt đời thường

HT thảnh Phật giáo Vị phò mã triều Lê và câu chuyện họa Năm loi khuyenchuan bi cho phut lam chung giá Chùa Thừa Ân pháp hành Về một bức thủ bút chữ Nôm của Bồ VÃ Æ một ngày trên núi tây thiên tiểu Giận dữlà kho tàng vĩ đại đã dẠy lể đức Lễ húy kỵ Hòa thượng Tăng thống Bửu Thưởng báºn vÃƒÆ hoà hai Và Mẹ Trái Quả hoa thuong thich duc nhuan Cần kỳ Dù bảo Thận vÃ Æ hoi TÃƒÆ cổ nhân gia va chet LÃ Æ Bồ Chế ngự hôn trầm và ngủ gục