• Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám sanh năm Đinh Dậu 1897 tại làng Đồng Mỹ Phú Mỹ , tổng Phú Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay là tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng Ông xuất thân trong một gia đình quyền quí nhiều đời làm quan Thân sinh là Binh Bộ Thượng Th
  • Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám sanh năm Đinh Dậu (1897) tại làng Đồng Mỹ (Phú Mỹ), tổng Phú Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay là tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Ông xuất thân trong một gia đình quyền quí nhiều đời làm quan. Thân sinh là Binh Bộ Thượng Thư Lê Đỉnh ở triều Tự Đức.

ç bồ tát ngoi Tăng テス mot Thực dễ Mong chốn Giới trinh Đại sư Pháp Trí Tri Lễ 960 1028 Phóng Ä Ã³n tham Rằm tháng Giêng làm bì cuốn chay cám Ấn Bệnh nhược cơ dễ gây tử vong Trang nghiêm tưởng niệm Tổ sư Minh Hải Bóng Nhất chương xii về trí bân và giải hàn ấn Ăn chay đừng sợ thiếu calcium Món chay ngày Tết Lợi ích mới của Thiền định giao xin dung hoi hot voi cuoc doi Chữ sóng Nên hạn chế ăn nhiều muối Lưu ton giao đàn Dịch Thiền quán về biết ơn Nguy Đất Bình minh quê mình Lòng TÃÆ Cư sĩ Tâm Minh LÊ ĐÌNH THÁM 1897