• Giới thiệuBản kinh "Bốn Niệm Xứ" này rút ra từ Tương Ưng Bô (Samyuttanikaya). So với các kinh cũng nói về Bốn niệm xứ (Trường bộ kinh số 22, Trung bô kinh số 10) thì bản kinh này ngắn và gọn hơn. Giới thiệu bản kinh này, chúng tôi muốn nói lên một sự thật: Bốn niệm xứ hoặc được trình bày chung trong 37 pháp trợ đạo (Bodhi pakkhiya dhamma) hay 8 chánh đạo (Ariya-magga), hoặc được trình bày riêng, như trong bản kinh này, là phương pháp tu dưỡng vừa căn bản vừa phổ biến - căn bản vì do chính Phật Tổ Thích Ca thuyết minh, phổ biến vì được tất cả bộ phái từ Thượng tọa bộ (Theravada) cho đến Thiền tông (Ch'an, Zen) hành trì; trong khi đó phương pháp niệm A Di Đà cầu sanh Cực Lạc chỉ được một số thuộc Phật giáo Phát triển ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản thực hành, phương pháp niệm kinh Diệu Pháp Liên Hoa chỉ được một số thuộc tông phái Nhật Liên (Nichiren) ở Nhật Bản thực hành, phương pháp niệm thần chú (Mantra) Um-mani-padme-hum chỉ được một số theo Mật tông ở Tây Tạng hay Bắc tông thực hành.

đừng rơi vào ma nghiệp 2 lý dai Nhà y Giç lÃÆ bac tat ca chung ta xin truyen di nhung thong diep yeu Cái 22 Thiên Daklak ï¾ï½½ Súp rau củ tốt cho sức khỏe phật 5 Vận động hoạ thẩm mỹ va làm đẹp dưới góc nhìn phật giáo và những vấn đề thời đại Đổi phat thien phat giao Cỏ bà phap HT vÃ Æ su mau nhiem Mát lạnh chè trái vải rau câu thiên phat Long trọng lễ tưởng niệm Đức Tổ duc phat sieu viet tin Thi Phật giáo Giỗ Tâm làm mọi sự dối trá đều phải trả giá cậu đầu Bốn Niệm Xứ